آموزش ساخت ربات جنگجو


توجه : این آموزش به همراه قطعات مورد نیاز دوره ارائه میشود در هنگام ثبت نام در وارد کردن آدرس خود دقت کنید

فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید

زمان کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید

ساعت کلاس*


ساعت کلاس را انتخاب کنید

ساعت کلاس را انتخاب کنید

پرداخت ها

قیمت اصلی پک رباتیک : 365000 تومان

قیمت اصلی آموزش رباتیک : 415000 تومان

مجموع

780000 تومان

فیلد مورد نظر را کامل کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید @RobaticSchool