آموزش ساخت ربات نوریاب


توجه : این آموزش به همراه قطعات مورد نیاز دوره ارائه میشود در هنگام ثبت نام در وارد کردن آدرس خود دقت کنید

فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید

زمان کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید

ساعت کلاس*


ساعت کلاس را انتخاب کنید

پرداخت ها

قیمت اصلی پک رباتیک : 395000 تومان

قیمت اصلی آموزش رباتیک : 435000 تومان

مجموع

830000 تومان

فیلد مورد نظر را کامل کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید @RobaticSchool