آموزش برنامه نویسی آیکُد1


توجه : این آموزش به همراه قطعات مورد نیاز دوره ارائه میشود در هنگام ثبت نام در وارد کردن آدرس خود دقت کنید

فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید

زمان کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید

ساعت کلاس*


پرداخت ها

قیمت اصلی پک رباتیک : 90000 تومان

قیمت اصلی آموزش رباتیک : 510000 تومان

مجموع

600000 تومان

فیلد مورد نظر را کامل کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید @RobaticSchool