آموزش برنامه نویسی آیکُد2


توجه : این آموزش به همراه قطعات مورد نیاز دوره ارائه میشود در هنگام ثبت نام در وارد کردن آدرس خود دقت کنید

فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید
فیلد مورد نظر را کامل کنید

زمان کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید

ساعت کلاس*


ساعت کلاس را انتخاب کنید

پرداخت ها

قیمت اصلی پک رباتیک : 0 تومان

قیمت اصلی آموزش رباتیک : 550000 تومان

مجموع

550000 تومان

فیلد مورد نظر را کامل کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید @RobaticSchool